Si të tërhiqni talentë të ri me lojëra Rekrutimi?

Lojërat e rekrutimit janë lojëra të orientimit në karrierë dhe ofrojnë një formë argëtuese të vetëvlerësimit. 

Në këtë mënyrë, ata u mundësojnë pjesëmarrësve të vlerësojnë nëse janë të përshtatshëm për punën ose punëdhënësin e paraqitur përpara se të aplikojnë. Sidoqoftë, natyra e tyre eksperimentale i veçon ata nga elementët e tjerë lozonjare-stimulues të të ashtuquajturit rekrutim, siç theksojnë Lars Jansen , Joachim Diercks dhe Kristof Kupka në librin e tyre Recrutainment (2023). 

Lojërat e rekrutimit kanë qenë një pjesë integrale e përzgjedhjes së personelit dhe markës së punëdhënësve për kompanitë për disa me radhë. Që nga viti 2007, për shembull, qyteti i Hamburgut ka ofruar njohuri të këndshme për punën e administratës së qytetit me C!You – start-learning@hamburg dhe ofron informacione për mundësi të ndryshme trajnimi. 

Me lojën në Facebook MyMarriott, zinxhiri i hoteleve Marriott u dha njerëzve mundësinë për të ngritur një kuzhinë virtuale hoteli, nga blerja e mallrave deri te trajnimi i stafit të gatimit. 

Lojërat e rekrutimit deri më tani rrallë kanë qenë pjesë e studimeve shkencore. Në vitin 2016, Universiteti i Bambergut (Gjermani). publikoi studimin e Kërcimit të Teknologjisë në Rekrutim . Kjo tregon se vetëm shumë pak kompani përdorin lojëra online për rekrutimin e tyre. Më pak se 2.5 përqind e kompanive pjesëmarrëse deklaruan se ofrojnë lojëra rekrutimi në uebsajtin e tyre të karrierës ose në rrjetet sociale. 

Planet për përdorimin e ardhshëm të këtyre lojërave ishin gjithashtu mjaft të kujdesshme: 3.6 përqind e 1000 kompanive kryesore në Gjermani planifikonin të zbatonin lojëra rekrutimi. Rreth 30 për qind e punëkërkuesve të anketuar zbuluan se lojërat në internet dhanë reagime të mira për përshtatshmërinë e një pozicioni të shpallur. 

Por, shumë gjëra kanë ndodhur që nga viti 2016.

Targobank (bankë në Gjermani) dëshiron të tërheqë veçanërisht gjeneratën Z me lojën e rekrutimit.

Në lojën e praktikantëve me grafikë nostalgjike 2D pixel, lojtarët duhet të zgjedhin modele të përshtatshme llogarie për klientët ose thjesht t’u ofrojnë atyre një pije në formë të mirëseardhjes.

Kontakti me klientët është një element thelbësor i trajnimit dhe punës së ardhshme. “Në vend që t’ua shpjegonim detyrat e tyre të ardhshme kursantëve të mundshëm, do donim t’i linin ata që ta përjetonin vetë,” shpjegon Nicole Soesanto , specialiste e lartë për marketingun e praktikantëve.

Pasi të kenë përfunduar të gjitha detyrat e ditës së provës virtuale, hapet një kuti dialogu. Palët e interesuara mund të aksesojnë shpalljet e punës, portalin e karrierës ose një përmbledhje takimesh, të cilat mund të përdoren për të rezervuar një takim informues me kursantët e tjerë.

Por ka edhe një ose dy surpriza të fshehura për të zbuluar. “Loja është thjesht një mundësi e zgjeruar për të njohur më mirë kompaninë dhe trajnimin dhe nuk është pjesë e detyrueshme e procesit të rekrutimit.” Loja e praktikantëve ka nisur që nga marsi i këtij viti.

Është ende herët për të vlerësuar plotësisht projektin. Por tashmë ka gjetje fillestare: Mesatarisht, lojtarët shpenzojnë rreth pesë minuta për seancë të lojës dhe kthehen disa herë. Reagimet e para pozitive erdhën nga vetë banka dhe nëpërmjet intervistave telefonike me aplikantët.

 

Burimi: https://www.humanresourcesmanager.de/recruiting/gamification-mit-recruiting-games-neue-talente-gewinnen/