Aktivitetet & Ngjarjet

Pjesëmarrja në Panarin e Punës, organizuar nga kolegji AAB 2022

Trajnimi i stafit te Minna Fashion Prill 2022

Trajnimi me stafin menaxherial të Mondo Caffe

Trajnimi i stafit Delta Security Maj 2022

Memorandum bashkëpunimi me portalin Buletiniekonomik

Trajnimi i stafit me kompanine Illyria

Video

Alidemaj: Bizneset kosovare të fokusohen në zhvillimin e departamentit të burimeve njerëzore

Divers - "Të drejtat e punëtorëve dhe klientëve" 03.02.2023