1. Kushtet

Ka terma dhe kushte mbi të cilat funksionon kjo faqe online dhe shërben si marrëveshje mes nesh dhe jush. Këto Terma shpjegojnë të drejtat dhe detyrimet e të gjithë përdoruesve (nga këtej e tutje të quajtur Ju) dhe të drejtat e detyrimet e stina.al (nga këtej e tutje të quajtur Ne) lidhur shërbimit/artikujve të ofruar nga ne përmes kësaj faqeje. Përpara se të autorizoni kryerjen e porosisë ju lutem lexoni me kujdes këto Terma dhe deklarimin e privatësise. Duke përdorur portalin tonë dhe duke autorizuar kryerjen e porosisë ju automatikisht keni rënë dakord me Termat dhe Kushtet tona. Nëse nuk bini dakord me këto Terma ju lutem mos porosisni nga portali ynë.

2. Kufizimet

3. REGJISTRIMI I PËRDORËSVE

Mund t’ju kërkohet të regjistroheni në sitin. Ju pranoni ta mbani fjalëkalimin tuaj konfidencial dhe do të jeni përgjegjës për të gjithë përdorimin e llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr, kërkuar ose ndryshuar një emër përdoruesi që ju zgjidhni nëse përcaktojmë, sipas gjykimit tonë, se ky emër përdoruesi është i papërshtatshëm, i turpshëm ose ndryshe i kundërshtueshëm.

4. Mbrojtja e Privatësisë

Portali topkonkurse.com mbron dhe respekton privatësinë dhe të dhënat personale tuajat bazuar në ligjin__________________ “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” si dhe aktet nënligjore përkatëse.

Të dhënat tuaja personale do të përdoren, me pëlqimin tuaj, në dërgimin e ofertave, promocioneve dhe shorteve të ndryshme që do të organizojë faqja jonë topkonkurse.com. Klientët tanë kanë të drejtë në çdo kohë të refuzojnë komunikimin e ofertave promocionale nga ana e portalit topkonkurse.

5. Rishikimet dhe Gabimet

6. Modifikimet e kushteve të përdorimit të faqes

Kompania mund të përditësojë, ndryshojë, modifikojë ose plotësojë termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje, duke përfshirë çdo orar, dhe Politikën e Privatësisë, herë pas here duke ju njoftuar. Ndryshime të tilla do të hyjnë në fuqi menjëherë. Çdo modifikim i tillë mund të bëhet pa pëlqimin e ndonjë palë të tretë përfituese të kësaj marrëveshjeje. Përdorimi i vazhdueshëm i llogarisë suaj ose i Shërbimeve pasi kompania të postojë një version të ri të marrëveshjes do të konsiderohet përfundimisht si pranim nga Ju i çdo versioni të tillë të ri.