Si të motivoni njerëzit me probleme?

Menaxherët që motivojnë me stimuj dhe fuqinë e vizionit dhe pasionit të tyre ia dalin mbanë vetëm të energjizojnë punonjësit që duan të motivohen. Pra, si mund t’i motivoni punonjësit e vështirë — ata …

Menaxherët që motivojnë me stimuj dhe fuqinë e vizionit dhe pasionit të tyre ia dalin mbanë vetëm të energjizojnë punonjësit që duan të motivohen. Pra, si mund t’i motivoni punonjësit e vështirë – ata që nuk bëjnë kurrë atë që dëshironi dhe gjithashtu marrin të gjithë kohën tuaj? Sipas Nigel Nicholson, nuk mundesh: Individët duhet të motivojnë veten. Në vend që të shtyjë zgjidhje për punonjësit me probleme, menaxheri duhet të nxjerrë zgjidhjet  prej tyre duke krijuar rrethana në të cilat punonjësit mund të kanalizojnë motivimin e tyre drejt qëllimeve të arritshme.

Kjo do të thotë adresimi i çdo pengese – ndoshta edhe stili demotivues i vetë menaxherit – që mund të pengojë punonjësit. Duke përdorur shembuj të detajuar, Nicholson e përcjell lexuesin përmes metodës së tij, duke vënë në dukje kurthet e mundshme gjatë rrugës.

Së pari, menaxheri krijon një pamje të pasur të personit problematik.

Së dyti, menaxheri ushtron fleksibilitet dhe riformulon qëllimet në mënyrë që punonjësi t’i përmbushë ato.

Së treti, në një bisedë të organizuar me kujdes, ballë për ballë, menaxheri takohet me punonjësin problematik në terren neutral.

 

Burimi: https://hbsp.harvard.edu/product/R0301D-PDF-ENG