Moduli Ligjor në Burime Njerëzore

Category:

Description

Top Consulting, oranizon trajnimin 1 ditor me titull:

MODULI LIGJOR NË BURIME NJERËZORE

Data: 28 Gusht

Orari:10:00-15:30

Vendi: Prishtinë.

Përmbajtja e trajnimit:

– Përpilimi i kontratës së punës (shembuj praktik);

– Kontrata me kohë të caktuar & pacaktuar;

– Kontrata për punë dhe detyra specifike;

– Anex kontratat;

– Rregulloret bazike të punës;

– Klasifikimi i shkeljeve të lehta dhe të rënda në vendin e punës;

– Lllojet e pushimeve në punë (përpilimi i vendimeve);

– Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga ana e Punëdhënësit;

– Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga ana e Punëmarrësit;

– Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me marrëveshje;

– Deklarata e konfidencialitetit

– Shembuj praktikë

 

Çmimi i trajnimit është: 55 euro, ku përfshihet edhe Certifikata e pjesëmarrjes si dhe materiali i trajnimit.

 

Si të aplikoni !

Të interesuarit mund ta rezervojnë vendin e tyre duke aplikuar përnes linkut: bit.ly/3LVOMcI, apo përmes tel: +383 43 578 005