MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

Category:

Description

Top Consulting organizon trajnimin 1 ditorë me titull:

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

Datat: 19 Shtator 2023
Orari: 13:00-18:00

Lokacioni: Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati i Avokatëve, Prishtinë.

Trajnimi është i bazuar në shembuj të shumtë praktik nga përvojat e ndryshme dhe me sfidat me të cilat ballafaqohen menaxherët, zyrtarët e burimeve njerëzore apo edhe të interesuarve të cilët duan të punojnë në këtë departament.

Temat që do të shtjellohen në këtë trajnim janë:

– Roli dhe rëndësia e burimeve njerëzore në biznese
– Si bëhet planifikimi i fuqisë punëtore;
– Si organizohet një Plan i Orientimit për punëtorët e rinjë;
– Rekrutimi i stafit; (rekrutimi i brendshëm dhe i jashtëm);
– Si përgatitet një dosje e punëtorit dhe çka duhet të përmbajë;
– Vlerësimi i performancës së punëtorëve;
– Motivimi i stafit;
– Menaxhimi i konflikteve;
– Çka është Employee Branding?
– SI krijohet një Career Path në Burime Njerëzore?
– Krijimi i strukturës organizative (organogrami);
– Mënyra e funksionimit të departamentit të Burimeve Njerëzore;
– Ndarja e detyrave dhe përgjegjësive të punêtorëve

Çmimi i trajnimit është: 60 euro , ku në çmim përfshihet Certifikata e pjesëmarrjes si dhe materiali i trajnimit.

Mënyra e pjesëmarrjes!
Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar në linkun: http://bitly.ws/NZoF ;+383 43 578 005