MODULI LIGJOR NË BURIME NJERËZORE 

Kategoria:

Përshkrim

MODULI LIGJOR NË BURIME NJERËZORE 
Data: 9 Shtator 2023
11:00-16:00
⏱10:00-15:30
Vendi: Prishtinë.
📍 Përmbajtja e trajnimit:
– Përpilimi i kontratës së punës (shembuj praktik);
– Kontrata me kohë të caktuar & pacaktuar;
– Kontrata për punë dhe detyra specifike;
– Anex kontratat;
– Rregulloret bazike të punës;
– Klasifikimi i shkeljeve të lehta dhe të rënda në vendin e punës;
– Lllojet e pushimeve në punë (përpilimi i vendimeve);
– Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga ana e Punëdhënësit;
– Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga ana e Punëmarrësit;
– Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me marrëveshje;
– Deklarata e konfidencialitetit
– Shembuj praktikë
Çmimi i trajnimit është: 55 euro, ku përfshihet edhe Certifikata e pjesëmarrjes si dhe materiali i trajnimit.
Si të Aplikoni !
Të interesuarit mund ta rezervojnë vendin e tyre duke aplikuar përnes linkut: bit.ly/3LVOMcI, apo përmes tel: +383 43 578 005