TRAJNIMI ONLINE- MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

Kategoria:

Përshkrim

TRAJNIMI ONLINE- MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

Top Consulting organizon trajnimin 2 ditorë online me titull:

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

Datat 4 & 5 Tetor 2023
⏱18:00-20:15
Platforma: Google Meet

Lokacioni: Prishtinë

Trajnimi është i bazuar në shembuj të shumtë praktik nga përvojat e ndryshme dhe me sfidat me të cilat ballafaqohen menaxherët, zyrtarët e burimeve njerëzore apo edhe të interesuarve të cilët duan të punojnë në këtë departament.

📍Temat që do të shtjellohen në këtë trajnim janë:

🔘Si bëhet planifikimi i fuqisë punëtore;
🔘Si organizohet një Plan i Orientimit për punëtorët e rinjë;
🔘 Rekrutimi i stafit; (rekrutimi i brendshëm dhe i jashtëm);
🔘Si përgatitet një dosje e punëtorit;
🔘 Vlerësimi i performancës së punëtorëve;
🔘Motivimi i stafit;
🔘Menaxhimi i konflikteve;
🔘Menaxhimi i shpërblimit;
🔘Përpilimi i kontratave të punës;
🔘 Përpilimi i vendimeve të pushimeve, anexkontratave etj;
🔘 Krijimi i strukturës organizative (organogrami);
🔘Mënyra e funksionimit të departamentit të Burimeve Njerëzore;
🔘Ndarja e detyrave dhe përgjegjësive të punëtorëve;
🔘Menaxhimi i pushimeve vjetore, specifike, etj;
🔘Përpilimi i rregulloreve të punës;
🔘 Analiza e Ligjit të punës dhe zbatimi i tij në praktikë.

Çmimi i trajnimit është: 70 euro ku në çmim përfshihet edhe Certifikata e pjesëmarrjes si dhe materiali i trajnimit.

Mënyra e pjesëmarrjes!
Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar në linkun: https://bitly.ws/Unst ; tel: +383 43 578 005