Top Consulting organizon trajnimin 3 ditorë me titull: MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

Datat 9,10,11 Maj 2023. Orari: 13:00-17:00
Lokacioni: Prishtinë.

89 euro

Kategoria:

Përshkrim

Top Consulting organizon trajnimin 3 ditorë me titull: MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

Datat 9,10,11 Maj 2023
Orari: 13:00-17:00
Lokacioni: Prishtinë

Trajnimi është i bazuar në shembuj të shumtë praktik nga përvojat e ndryshme dhe me sfidat me të cilat ballafaqohen menaxherët, zyrtarët e burimeve njerëzore apo edhe të interesuarve të cilët duan të punojnë në këtë departament.

Temat që do të shtjellohen në këtë trajnim janë:
– Si bëhet planifikimi i fuqisë punëtore;
– Si organizohet një Plan i Orientimit për punëtorët e rinjë;
– Rekrutimi i stafit; (rekrutimi i brendshëm dhe i jashtëm);
– Si përgatitet një dosje e punëtorit;
– Vlerësimi i performancës së punëtorëve;
– Motivimi i stafit;
– Menaxhimi i konflikteve;
– Menaxhimi i shpërblimit;
– Përpilimi i kontratave të punës;
– Përpilimi i vendimeve të pushimeve, anexkontratave etj;
– Krijimi i strukturës organizative (organogrami);
– Mënyra e funksionimit të departamentit të Burimeve Njerëzore;
– Ndarja e detyrave dhe përgjegjësive të punëtorëve;
– Menaxhimi i pushimeve vjetore, specifike, etj;
– Përpilimi i rregulloreve të punës;
– Analiza e Ligjit të punës dhe zbatimi i tij në praktikë.
Çmimi i trajnimit është: 89 euro, ku në çmim përfshihet edhe Certifikata e pjesëmarrjes si dhe materiali i trajnimit.
Mënyra e pjesëmarrjes!
Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar në linkun: bit.ly/3LVgoAr
Tel: +383 43 578 005