TRAJNIM ONLINE- MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

10 Shtator, 2023

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

TRAJNIM ONLINE- MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

Top Consulting organizon trajnim 2 ditorë, online me titull:

MENAXHIMI I BUIRMEVE NJERËZORE

Datat: 4 & 5 Tetor 2023

Orari: 18:00-20:15

Platforma: Google Meet

Trajnimi është i bazuar në shembuj të shumtë praktik nga përvojat e ndryshme dhe me sfidat me të cilat ballafaqohen menaxherët, zyrtarët e burimeve njerëzore apo edhe të interesuarve të cilët duan të punojnë në këtë departament.

Temat që do të shtjellohen janë:

 • Si bëhet planifikimi i fuqisë punëtore;
 • Si organizohet një Plan i Orientimit për punëtorët e ri;
 • Rekrutimi i stafit (rekrutimi i  jashtëm & i brendshëm)
 • Vlerësimi i performancës së punëtorëve
 • Motivimi i stafit
 • Menaxhimi i konflikteve
 • Menaxhimi i shpërblimit
 • Përpilimi i kontratave të punës
 • Përpilimi i vendimeve të pushimeve, anex kontratatve etj
 • Krijimi i strukturës organizative (organogrami)
 • Mënyra e funksionimit të departamentit të Burimeve Njerëzore
 • Ndarja e detyrave dhe përgjegjësive për punëtorët
 • Menaxhimi i pushimeve vjetore, specifike, etj
 • Përpilimi i rregulloreve të punës;
 • Analiza e Ligjit të punë dhe zbatimi i tij në praktikë

Çmimi i trajnimit është 70 euro: ku në çmim përfshihet edhe Certifikata e pjesëmarrjes si dhe materiali i trajnimit.

Mënyra e pjesëmarrjes!

Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar në linkun: https://bitly.ws/Unst ; tel: +383 43 578 005