MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE

2 Prill, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting  organizon trajnim 3 ditorë ONLINE me titull:
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE
Data e fillimit: 23,24,25 Prill 2024
Ora: 17:30-20:00
Çmimi për person: 89 euro
Temat e trajnimit janë:
Kuptimi dhe rëndësia e Burimeve Njerëzore;
Planifikimi i stafit dhe analiza e vendeve të punës;
Krijimi/modifikimi i strukturës organizative të HR-së;
Analiza e vendeve të punës;
Rekrutimi dhe metodat e tij;
Vlerësimi i performancës;
Qendrat e vlerësimit;
Motivimi i stafit dhe metodat e tij;
Menaxhimi i konflikteve;
Menaxhimi i shpërblimeve;
Strategjitë e seleksionimit të kandidatëve;
Kontratat e punës & Anex Kontratat;
Vendimet e pushimeve dhe llojet e tyre;
Regulloret e punës;
-Shembuj të shumtë praktik
Pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisen me Certifikatë të pjesëmarrjes si dhe materialin e trajnimit!
Ligjëruesit:
1. Liridon Alidemaj, CEO Top Consulting
2. Kaltrina Bullatovci
3. Fatbardha Arkaxhiu
Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:
Plotësoni formularin online në: https://forms.gle/CEM999tDYwN1EWvV7
Tel: +383 43 578 005
E-mail: topconsulting.ks@gmail.com