LIGJI I PUNËS & RREGULLORET NË BIZNESE

25 Mars, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting Sh.p.k organizon trajnim 2 ditorë Online me titull:
LIGJI I PUNËS & RREGULLORET NË BIZNESE
Datat: 16 & 17 Prill 2024
Ora: 17:30-20:00
Online: Google Meet
Çmimi për person: 69 euro
Gjatë trajnimit do të shtjellohen këto pika:
Kontrata me kohë të caktuar & pacaktuar (shembuj praktik)
Kontrata për punë dhe detyra specifike;
Anex kontratat;
Rregulloret bazike të punës;
Dokumentet që kërkohen nga inspektoriati i punës gjatë vizitave tek kompania.
Klasifikimi i shkeljeve të lehta dhe të rënda në vendin e punës;
Lllojet e pushimeve (përpilimi I kërkesave dhe vendimeve);
Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga ana e Punëdhënësit;
Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga ana e Punëmarrësit;
Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me marrëveshje;
Deklarata e konfidencialitetit
Diskutime rreth Ligjit të punës
Çmimi i trajnimit është: 69 euro për person.
Ligjëruesit: Kaltrina Bullatovci & Liridon Alidemaj
Mënyrat e pjesëmarrjes!  
Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar në linkun: https://forms.gle/VcxE5C1NmA1vHeQQA
Tel: +383 43 578 005;
Email: topconsulting.ks@gmail.com
Nxitoni sepse numri i vendeve është i limituar!
Rezervimi i vendit bëhet vetëm me konfirmim të pagesës.