SIGURIA& SHËNDETI NË PUNË

Kategoria:

Përshkrim

Top Consulting, organizon trajnim 1 ditor me titull:

📍 SIGURIA& SHËNDETI NË PUNË

Data:12 Shtator 2023
⏱13:00-17:30

Adresa: Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati Avokatëve, Prishtinë.

Përmbajta e trajnimit:
✅Parimet e përgjithshme të Sigurisë & Shëndetit në punë;
✅Legjislacioni pëkatës mbi SSHP-në;
✅Obligimet ligjore të Punëdhënësit nga Siguria & shëndeti në punë;
✅Obligimet ligjore të Punëmarrësit nga Siguria & shëndeti në punë;
✅Vlerësimi i riskut në vendet e punës;
✅Kujdesi ndaj shëndetit të punëmarrësve nga subjektet afariste.

Ligjërues: Gëzim Xërxa
SSHP OSH Consulting

Çmimi për person: 49 euro

Në fund të trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë të pjesëmarrjes.

Mënyrat e aplikimit!
Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar formularin online në; 👉https://bit.ly/3OKvDw3📞+383 43 578 005