FTESË-PËR PJESMARRJE TË EKSPERTËVE NË NJESINË IMPLEMENTUESE PËR IMPLEMENTIMIN/MENAXHIMIN E PROJEKTIT TË NDËRTIMIT TË RRUGËS MILLOSHEVË-MITROVICË, DHE ZGJERIMI I RRUGËVE RAJONALE

13 Mars, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Burimi: https://www.mit-ks.net/