Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

38 200 77098 38 200 77*** show
Konsullore.Mpj@rks-gov.net
Punë e hapur - 1

Dërgo mesazh te "Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës"

Follow us