Zyrtar i Lartë për Vlerësimin e Projekteve për Partneritet Publiko Privat

Application deadline closed.