Video Editor (Remote)

Application deadline closed.

Job Description

TOP CONSULTING SH.P.K. – kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve nga fusha e Burimeve Njerëzore, Konsulencës dhe Trajnimeve Profesionale, për plotësimin e nevojave të punës, shpall KONKURS PUNE , për pozitën:

VIDEO EDITOR (REMOTE)

Remote, Online.

Detyrat & Përgjegjësitë:
✅ Të bëjë montimin e videove reklamuese të kompanisë (psh: trajnime, shpallje etj)
✅ Të ketë njohuri të softuerëve si: Adobe Prmiere Pro etj
✅ Të ketë njohuri rreth krijimit të efekteve vizuale, grafikave lëvizëse, dhe titrave.
✅ Postimin dhe modifikimin e tyre në rrjete sociale.

Mënyra e Aplikimit:
Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar formularin online në:
https://forms.gle/zXsLu6g318F7UjyF6

Afati i fundit për aplikim është deri më: 15.07.2024