TRAJNIM: MENAXHER TË SHITJES/BREND MENAXHER & ZHVILLUES BRENDI

29 Janar, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting organizon trajnim intenziv 3 ditor për:

MENAXHER TË SHITJEVE/BREND MENAXHER & ZHVILLIM BRENDI

Datat: 21,22,23 Shkurt 2024
Ora: 15:00-18:00

Lokacioni: Rr.Nekibe Kelmendi, Pallati i avokatëve, Prishtinë.

-Përmbajta e trajnimit:

-Analiza e tregut dhe identifikimi i mundësive të shitjes;
-Strategjia e shtrirjes/ targetimi i klientave/ përcaktimi i kanaleve të shitjes;
-Zhvillimi i strategjive të shitjes për të arritur objektivat e shitjes;
-Përdorimi i taktikave të ndryshme për të përmirësuar performancën e shitjeve;
-Menaxhimi i Ekipit të Shitjeve;
-Zhvillimi dhe trajnimi i anëtarëve të ekipit të shitjeve;
-Metodat dhe teknikat e motivimit te ekipit për të arritur rezultate të larta;
-Analiza e Performancës dhe Raportimi;
-Përcaktimi dhe monitorimi i Indikatoreve të performancës të shitjeve;
-Teknikat e Negocimit dhe Mbyllja e Shitjeve;
-Përdorimi i teknikave të mbylljes së shitjeve për të siguruar kontratat.
-Aftësitë e Komunikimit dhe Ndërtimi i Marrëdhënieve me Klientët:
-Ndërtimi i marrëdhënieve afatgjata me klientët dhe menaxhimi i konflikteve.
-Teknologjitë e Shitjeve dhe Përdorimi i Platformave Dijitale:
-Lidershipi dhe Strategjitë e Zhvillimit Personal:
-Zhvillimi i aftësive të lidershipit në kontekstin e shitjeve.

-Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:

-Formularit të aplikimit në linkun: https://forms.gle/fB8go8UXTRanRVUW7

Ku përfshihet Certifikata e pjesëmarrjes, si dhe materiali i trajnimit.