PUNËTOR NË DEPO (PICKER)

E Plotësuar
14 Shtator, 2023

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Migros Group SH.P.K. është kompani lidere që bën distribuimin e brendeve më të njohura
botërore. Bashkëpunimi me brendet që përfaqësojmë ka dëshmuar qasjen tonë të suksesshme
në tregun kosovar dhe më gjerë. Me zgjerimin e kompanisë, po rritet edhe ekipa jonë komerciale
dhe dëshirojmë që të na bashkangjiten në rrugëtimin tonë persona dinamik, ambicioz dhe inovator.
Shpallim konkurs për:

PUNËTOR NË DEPO/PICKER

Kualifikimet:
-Të kenë të kryer shkollën e mesme;
-Të ketë aftësi të organizimit, planifikimit dhe zgjidhjes së problemeve;
-Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në group;
-Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil;
-Preferohet të ketë përvojë pune në pozitën përkatëse;

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@migros-
group.com.

Tek subjekti te CEKET POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita
janë të pavlefshme. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e publikimit.
Migros Group
Zona industriale 4, 12000
Prishtinë, Kosovë