PËRDORIMI I SISTEMIT TË PROKURIMIT NË BIZNESE PRIVATE

12 Mars, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting organizon trajnimin 1 ditor me temën:
PËRDORIMI I SISTEMIT TË PROKURIMIT NË BIZNESE PRIVATE
Datat: e fillimit: 30 Mars 2024
Ora: 11:00-15:30
Lokacioni: Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati i Avokatëve, Prishtinë.
Ligjërues: Njohës i fushës me përvojë shumëvjeçare.
Gjatë trajnimit do të trajtohen këto tema:
-Hapja e llogarisë dhe menaxhimi i saj;
Shikimi i njoftimeve për kontratë;
Shkarkimi i dosjës së tenderit;
Kërkesa për sqarime të dosjes së tenderit;
Përgatitja e ofertës dhe dorëzimi në E- prokurim;
Pranimi i njoftimeve dhe kerkesa për sqarime të ofertës;
Kthimi i përgjigjeve autoriteve kontraktuese;
Kërkesa për rishqyrtim, pëgatitja dhe dorëzimi
Ankesa në OSHP
Menaxhimi i kontratës përmes E- prokurimit
Çmimi për pjesëmarrës: 60 euro
Ky trajnim ju dedikohet kompanive private.
 Pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisen me Certifikatë të pjesëmarrjes dhe me materialin e trajnimit.
Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:
Plotësoni formularin online në linkun: https://forms.gle/vVj5tYYimAd2eSon8
Tel: +383 45 709 734
E-mail: topconsulting.ks@gmail.com