MODULI LIGJOR NË BURIME NJERËZORE

9 Shkurt, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting Sh.p.k organizon trajnim 2 ditorë me titull:
MODULI LIGJOR NË BURIME NJERËZORE
Datat: 27 & 28 Shkurt 2024 
Ora: 17:30-20:00 
Adresa: Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati i Avokatëve (rruga e Gjykatës), Prishtinë.
Gjatë trajnimit do të shtjellohen këto pika:
-Kontrata me kohë të caktuar & pacaktuar (shembuj praktik)
Kontrata për punë dhe detyra specifike;
Anex kontratat;
Rregulloret bazike të punës;
Dokumentet që kërkohen nga inspektoriati i punës gjatë vizitave tek kompania.
Klasifikimi i shkeljeve të lehta dhe të rënda në vendin e punës;
Lllojet e pushimeve (përpilimi I kërkesave dhe vendimeve);
Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga ana e Punëdhënësit;
Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga ana e Punëmarrësit;
Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me marrëveshje;
Deklarata e konfidencialitetit
Diskutime rreth Ligjit të punë
Ligjëruese: Kaltrina Bullatovci
Mënyrat e pjesëmarrjes!  
Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar në linkun:  bit.ly/4bzP5pV
Tel: +383 43 578 005;
Email: topconsulting.ks@gmail.com
Nxitoni sepse numri i vendeve është i limituar!
Rezervimi i vendit bëhet vetëm me konfirmim të pagesës.