MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE, NIVELI 2- I AVANCUAR

14 Shkurt, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting organizon trajnim 1 mujor (fizikisht) me temën:
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE
NIVELI 2- I AVANCUAR 
Data e fillimit: 5 Mars 2024
Ora: 18:00
Totali: 28 orë akademike.
Çmimi për pjesëmarrës: 199 euro
Lokacioni: Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati i Avokatëve, (rruga e Gjykatës), Prishtinë.
Temat e trajnimit janë:
Kuptimi dhe rëndësia e Burimeve Njerëzore;
Planifikimi i stafit dhe analiza e vendeve të punës;
Krijimi/modifikimi i strukturës organizative të HR-së; (moduli i avancuar)
Analiza e vendeve të punës;
Rekrutimi dhe metodat e tij (moduli i avancuar);
Vlerësimi i performancës (moduli i avancuar)
Qendrat e vlerësimit; (moduli i avancuar)
Motivimi i stafit dhe metodat e tij; (moduli i avancuar)
Menaxhimi i konflikteve;
Menaxhimi i shpërblimeve;
Strategjitë e seleksionimit të kandidatëve; (moduli i avancuar)
Kontratat e punës & Anex Kontratat; (sqarime te detajuara)
Vendimet e pushimeve dhe llojet e tyre; (sqarime te detajuara)
Regulloret e punës; (sqarime te detajuara)
Dokumentet që kërkohen nga Inspektoriati i Punës; (sqarime te detajuara)
Shembuj praktik dhe ushtrime grupore;
Ligjëruesit: Kaltrina Bullatovci, Liridon Alidemaj, dhe ekspertë të fushës së burimeve njerëzore.
Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:
Plotësoni formularin online në: https://forms.gle/oHebE47VqZmduNRD8
Tel: +383 43 578 005
E-mail: topconsulting.ks@gmail.com