MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE, NIVELI 1- STANDARD

14 Shkurt, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting organizon trajnim 2 javor Online me titull:
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE
NIVELI 1- STANDAD 
Data e fillimit:  9 Mars 2024 (E shtunë)
Ora: 13:00
Totali: 16 orë akademike.
Platforma: Google Meet
Çmimi për person: 129 euro;
Temat e trajnimit janë:
Kuptimi dhe rëndësia e Burimeve Njerëzore;
Planifikimi i stafit dhe analiza e vendeve të punës;
Krijimi/modifikimi i strukturës organizative të HR-së;
Analiza e vendeve të punës;
Rekrutimi dhe metodat e tij;
Vlerësimi i performancës;
Qendrat e vlerësimit;
Motivimi i stafit dhe metodat e tij;
Menaxhimi i konflikteve;
Menaxhimi i shpërblimeve;
Strategjitë e seleksionimit të kandidatëve;
Kontratat e punës & Anex Kontratat;
Vendimet e pushimeve dhe llojet e tyre;
Regulloret e punës;
Dokumentet që kërkohen nga Inspektoriati i Punës;
Shembuj të shumtë praktik
Ligjëruesit: MSc. Liridon Alidemaj, si dhe ekspertë të tjerë të Burimeve Njerëzore.
Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:
Plotësoni formularin online në: https://forms.gle/TQS4b7eQAeGybfQu8
Tel: +383 43 578 005
E-mail: topconsulting.ks@gmail.com