MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE NË BIZNESE 

6 Mars, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting organizon trajnim 1 ditor me titull:
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE NË BIZNESE 
Data e fillimit: 27 MARS 2024 
Ora: 11:00-16:30 
Çmimi për person: 60 euro
Temat e trajnimit janë:
-Kuptimi dhe rëndësia e Burimeve Njerëzore;
Planifikimi i stafit dhe analiza e vendeve të punës;
Krijimi/modifikimi i strukturës organizative të HR-së;
Analiza e vendeve të punës;
Rekrutimi dhe metodat e tij;
Vlerësimi i performancës;
Qendrat e vlerësimit;
Motivimi i stafit dhe metodat e tij;
Menaxhimi i konflikteve;
Menaxhimi i shpërblimeve;
Strategjitë e seleksionimit të kandidatëve;
Kontratat e punës & Anex Kontratat;
Vendimet e pushimeve dhe llojet e tyre;
Regulloret e punës;
Shembuj të shumtë praktik
Ligjërues: MSc. Liridon Alidemaj
Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:
Plotësoni formularin online në: https://forms.gle/J6fb4K54DXDZWFBB6
Tel: +383 43 578 005
E-mail: topconsulting.ks@gmail.com