LIGJËRUES/E TRAJNIMESH

31 Janar, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting, kompani e specializuar në fushën e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve Profesionale, për arsye të zgjerimit të moduleve të reja të trajnimeve, shpall konkurs për:
(1) LIGJËRUES/E PËR MODULIN: MENAXHIMI I RRJETEVE SOCIALE NË BIZNESE
(1) LIGJËRUES/E PËR MODULIN: SHKATHTËSITË BAZIKE TË KOMUNIKIMIT NË GJUHËN GJERMANE
(1) LIGJËRUES/E PËR MODULIN: PROKURIMI NË BIZNESE PRIVATE
(1) LIGJËRUES/E PËR MODULIN: AUDITIMI NË KOMPANITË PRIVATE
Kriteret:
-Të keni të përfunduara studimet Bachelor (kandidatët me Master do të kenë përparësi);
-Të kenë përvojë si Trajner/e, apo Ligjërues/e;
-Aftësi të mira për punë ekipore dhe të jenë bashkëpunues;
-Te pozita për modulin e Auditimit, kërkohet që Ligjëruesit të jenë Auditor të Certifikuar
Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në përmes E-mailit: hr.topkonkurse@gmail.com