FUQIZIMI I BIZNESIT & BRENDIT PËRMES STRATEGJIVE TË KOMUNIKIMIT 

12 Shkurt, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting  në bashkëpunim me FOL-Akademi e Komunikimit,  organizojnë trajnim 2 ditorë me temën:
FUQIZIMI I BIZNESIT & BRENDIT PËRMES STRATEGJIVE TË KOMUNIKIMIT 
Datat: 05 & 06 Mars 2024 
Orari: 13:00-16:00
Lokacioni: Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati i Avokatëve, (rruga e Gjykatës), Prishtinë.
Ligjërues: Agron Krasniqi
Përmbajtja e trajnimit:
-Rëndësia e Brendit të biznesit tuaj;
Komunikimi në biznes;
Komunikimi verbal & joverbal;
Si të komunikohet profesionalisht me shkrim?
Të folurit në publik;
Rëndësia e prezentimit të biznesit tek audienca;
Komunikimi përmes teknologjisë;
Rëndësia e një mesazhi informues nga bizneset;
Si të mbetësh profesionist edhe në situata frustruese?
Si të qaseni ndaj një kritikave?
Rëndësia e punës ekipore dhe bashkëpunimi;
Ekipet dhe dinamika e ekipës
Kujt i dedikohet ky trajnim?
-Të gjithë përfaqësuesve të bizneseve (pronarë, CEO, Zv.Drejtor, Menaxherë, zv.menaxherë);
Përfaqësues të organizatave të ndryshme vendore apo edhe ndërkombëtare;
Start-up bizneseve të cilët duan të investojnë sa më shumë në krijimin e imazhit dhe brendit të kompanisë së tyre;
Palëve të interesuara për të kuptuar sa më shumë rreth strategjive të komunikimit brenda kompanive/organizatave;
Të gjithë atyre që duan t’i përmirësojnë aftësitë e tyre të prezantimit para publikut/audiencës, dhe menaxhimin e stresit para të folurit në publik.
Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:
Përmes plotësimit të formularit online në linkun: https://shorturl.at/ktxW0
Tel: +383 43 578 005;
Email: topconsulting.ks@gmail.com
Secili kandidat në fund të trajnimit do të pajiset me Certifikatë të pjesëmarrjes!
Nxitoni sepse numri i vendeve është i limituar!
Rezervimi i vendit bëhet vetëm me konfirmim të pagesës.